Ansvarsfraskrivelse

Opdateret

Tjenesten og siderne indeholder information, fakta og kommentarer fra forskellige enkeltpersoner og organisationer. Tjenesten og siderne er til rådighed på en “som beset” basis UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for titel eller underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, bortset fra de garantier, der er pålagt af og ude af stand til udelukkelse, begrænsning eller ændring i henhold til lovgivningen, der gælder for hjemmesidens aftale.

Mens vi gør vores bedste for at holde oplysningerne up-to-date og korrekte, giver hverken UdenVirus.dk, eller dets datterselskaber, nogen garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden med hensyn til hjemmesiden eller information, produkter eller tjenester på hjemmesiden, til noget formål.

Alle oplysninger, du tilføjer, er derfor fuldstændig PÅ EGEN RISIKO. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skade, herunder uden begrænsning, indirekte eller følgende tab eller skade, eller enhver tab eller skade, der måtte opstå fra tab af data eller fortjeneste, der udspringer af eller i forbindelse med brugen af dette websted .

Gennem dette websted du er i stand til at gå til andre hjemmesider, som ikke er under kontrol af UdenVirus.dk. Vi har ingen kontrol over indholdet eller arten af disse hjemmesider, så du gør dette PÅ EGET ANSVAR.

Vi gør vores bedste for, at holde hjemmesiden oppe og at den kører problemfrit. Dog tager UdenVirus.dk intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at hjemmesiden er midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer, der er ude af vores kontrol.

Du kan læse mere om UdenVirus.dk projektet på Om Os. Fortrolighedspolitik, Betingelser for brug og Afsløring findes her. Hvis du har spørgsmål, kan du nå os gennem Kontakt Os.

Filer
Software
Sammenlign